Υποστήριξη με λειτουργικά έξοδα

Η βάση όλων το δραστηριοτήτων μας είναι το Κέντρο Ελέους.  Στα 4 επίπεδα του κτηρίου, υπάρχουν τα γραφεία μας, αποδήκες, φιλοξενεία και η αίθουσα υποδοχής. Το μηνιαίο κόστος του χώρου είναι 1650€. Υποστηρίζοντάς μας, βοηθάτε αυτούς που είναι σε ανάγκη, να κάνουν μία νέα αρχή.
Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε;

Κατηγορία: